23 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง จากมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอย่างเข้มข้น

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190223101341811

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงคุณภาพดี โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าเฉลี่ยระหว่าง 11 – 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา 22 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากลมผิวพื้นเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอีก ระดับเพดานการผกผันของอุณหภูมิยังขยายสูงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การลอยตัวและไหลเวียนของอากาศยังดีสภาวะฝุ่นและควันที่สะสมในระดับล่างมีไม่มากนัก ส่งผลดีต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองช่วยบรรเทาปัญหา PM2.5 ได้ คาดการณ์วันพรุ่งนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 ของ คพ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการดำเนินมาตรการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มงวด จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง คพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการแก้ปัญฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการเร่งด่วน เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน เช่น ตั้งจุดตรวจรถยนต์วัดควันดำบริเวณจังหวัดรอยต่อบนถนนสายหลักและสายรองทุกเส้นทางที่มีรถบรรทุกและรถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร